Nuoširdžiai dėkojame istorikei Sigitai Gasparavičienei už Lietuvos archyvuose surinktą informaciją apie mūsų giminę ir Birutei Kudirkaitei, padėjusiai sukurti ir apipavidalinti šią svetainę.